-  L O K A C I J A  -


 

Naše je poduzeće smješteno u Siraču. Sirač kao općina ima dobre cestovne i željezničke komunikacije, te suvremenu telefoniju. Udaljen je 8 km od Daruvara i 16 km od Pakraca, a nalazi se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

 

Prva slika označava Sirač na karti Hrvatske, a druga zumira cestovnu povezanost na lokaciji između Daruvara i Pakraca i označava naše poduzeće u Siraču.

 


 

 


 
         

 

© Copyright 2005. Demeter d.o.o. / Najbolja rezolucija za pregled 1024x768 / Izrada stranice: Antonio Demeter